Bubnování pro školy

Bubnování pro školy je hravý způsob výuky.

V rámci našich aktivit nabízíme tři různé programy bubnování ve škole.


Program pro 1. stupeň základních škol seznamuje hravou formou děti se vznikem a funkcí bubnů a jiných hudebních nástrojů. Děti si vyzkouší rytmické hry a společně si zabubnují na africké bubny. Časová dotace tohoto programu je 45 minut.


Program pro 2. stupeň základních škol zavede žáky do podmanivého světa rytmů. Děti se seznámí se základní technikou hry na africké bubny a naučí se jednoduché rytmy, které si vyzkouší ve skupinovém bubnování.

Časová dotace tohoto programu je 45 minut.


Program pro učitele je zaměřen na zážitek společného rytmu. Na základě jednoduchých rytmů si učitelé vyzkouší novou aktivitu, která je propojí a pozitivně naladí. Pro tento typ rytmicky komunikačního kurzu jsme obdrželi akreditaci MŠMT.

Časová dotace tohoto programu je 60 až 90 minut.
bubnování pro školy
bubnování pro školy