Firemní bubnování

Firemní bubnování je originální forma teambuildingu.

Společné bubnování je jedna z nejstarších forem nonverbální komunikace, při které fungují velmi podobná pravidla jako v běžném rozhovoru. Skupinové bubnování harmonizuje a propojuje všechny účastníky.


DrumCircles je technika, která se využívá hlavně pro silný společný zážitek ivelké skupiny lidí (tzv. teamspirit). V rámci DrumCircles se všichni účastníci aktivně podílejí na společném bubnování. Naše heslo "Rytmus spojuje" zde dostává konkrétní význam! Během našeho programu se vystřídá několik aktivit, které jsou zaměřeny hlavně na propojení skupiny a vytvoření pozitivní atmosféry ve skupině.


Celé firemní bubnování vedou zkušení faccilitátoři.

Náš program firemního bubnování obdržel akreditaci MŠMT č. 3898/2006-25-81.

bubnování pro firmy
bubnování pro firmy